Liên hệ

Soundbartv.com

Địa chỉ:  714 Lê Thanh Nghị, Tp Hải Dương, Hải Dương.

Điện thoại : 0977.254.396

Facebook: Soundbar TV

Youtube: Soundbar TV

Email: soundbartv@gmail.com

Tư vấn bán hàng: 0977.254.396

714 Lê Thanh Nghị, Tp Hải Dương, Hải Dương.

0977.254.396 -